Om forfatterne

 

 

Hans Hodne er førstelektor ved Universitetet i Agder og underviser på grunn- og førskolelærerutdanningen. Han har undervisningserfaring fra grunnskolen, er kursholder i grunnskolen og har skrevet flere lærebøker i RLE.

 

 

 

 

 

Henrik Syse er filosof og jobber som seniorforsker i PRIO, Institutt for fredsforskning i Oslo. Han er en etterspurt foredragsholder og har gitt ut flere bøker innen etikk og filosofi, blant annet "Rettferdig krig?", "Veier til et godt liv" og "Måtehold".

 

 

 

 

 

Helje Kringlebotn Sødal er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og underviser på grunn- og førskolelærerutdanningen. Hun har bred kontakt med grunnskolen og holder også mange kurs for grunnskolelærere. Sødal er redaktør for flere bøker inn mot lærerutdanningen, blant annet i religions- og livssynsdidaktikk.